Με στόχο την στήριξη της Κύπρου και των κυπριακών επιχειρήσεων εν μέσω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που έχει διαμορφώσει η πανδημία του κορωνοϊού, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) Βέρνερ Χόγιερ, είχε σήμερα το πρωί συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Υπουργό Οικονομικών και άλλους αξιωματούχους.

Κατά την συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ο Υπουργός Οικονομικών καλωσορίζοντας τον κ. Χόγιερ ανέφερε ότι είναι μια επίσκεψη που αποτελεί ένδειξη της δέσμευσης της ΕΤΕπ προς την Κύπρο, την οποία στήριξε έμπρακτα τόσο κατά την διάρκεια της κρίσης του 2013 όσο και σήμερα με την κρίση της πανδημίας.

Από το 2013 η ΕΤΕπ έχει χρηματοδοτήσει προγράμματα στην Κύπρο ύψους €1,7 δις. Όσον αφορά το 2020, η Κύπρος διατηρεί την πρωτιά ανάμεσα στις χώρες μετόχους της ΕΤΕπ με συμφωνίες για χρηματοδότηση έργων που αντιστοιχούν με το 1,5% του ΑΕΠ της Κύπρου. Ήδη έχουν εγκριθεί από την ΕΤΕπ προγράμματα ύψους 500 εκ. ευρώ ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να εγκριθούν προγράμματα ύψους άλλων €200 εκ.

Ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί για την Κύπρο στρατηγικό σύμμαχο, συνεργάτη και αξιόπιστο εταίρο. Έναν αξιόπιστο Ευρωπαϊκό θεσμό που ξέραμε τον περασμένο Μάϊο ότι μπορούμε να βασιστούμε στα πλαίσια του σχεδιασμού μας για αντιμετώπιση της κρίσης της πανδημίας και την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας.

Σημείωσε ότι σημαντικό μέρος του Προγράμματος στήριξης της Κυπριακής οικονομίας για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας που ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 27 Μαΐου υλοποιείται με την συνεργασία της ΕΤΕπ όπως α) το Ταμείο Επιχειρηματικότητας Κύπρου β) η συμμετοχή μας στο Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων και γ) το Σχέδιο Παραχώρησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς την ΕΤΕπ για χορήγηση δανείων προς κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Ο κ. Πετρίδης ευχαρίστησε και εξέφρασε την ικανοποίηση της κυβέρνησης για την έγκαιρη ανταπόκριση της ΕΤΕπ στο αίτημα της Κύπρου για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου (CYPEF II) για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου της άνευ προηγουμένου κρίσης που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19 στον ιδιωτικό τομέα, ειδικά σε σχέση με τις χρηματοδοτικές ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δάνειο ύψους €200 εκ. ευρώ που αποτελεί την πρώτη δόση προικοδότησης του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου, εγκρίθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου, 2020.

Όπως αναφέρθηκε ξανά, το Ταμείο Επιχειρηματικότητας είναι ένας καινοτόμος και εξειδικευμένος μηχανισμός, ο οποίος αφενός μεν διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ σε ευνοϊκή χρηματοδότηση, αφετέρου δε εισάγει μεγαλύτερη ευελιξία και προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος ρευστότητας των ΜΜΕ. Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα διασποράς των κινδύνων και των αναμενόμενων αποδόσεων, διασφαλίζοντας το μέγιστο δυνατό χρηματοδοτικό πλεονέκτημα για τις ΜΜΕ.

Ήδη οι τράπεζες που συμμετέχουν στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας έχουν ξεκινήσει τη χορήγηση δανείων.

Το δεύτερο εργαλείο είναι η συμμετοχή της Κύπρου στο Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων («Pan-European Guarantee Fund»). Είμαστε η πρώτη χώρα που υπέγραψε τις σχετικές Συμφωνίες συμμετοχής στο Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στις 27 Αυγούστου.

Λειτουργοί του Υπουργείου Οικονομικών, μαζί με Λειτουργούς της ΕΤΕπ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις κυπριακές τράπεζες για τις δυνατότητες αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου, και εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να εκδηλωθεί πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν το Ταμείο ως ενδιάμεσοι φορείς για παροχή ρευστότητας σε επιχειρήσεις.

Ο Υπουργός οικονομικών εξέφρασε την εκτίμησή του για την πρόσφατη έγκριση από την ΕΤΕπ δανείου ύψους €150 εκ. ευρώ για χρηματοδότηση του έργου «CyprusGas2EU» στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού. Αυτό το έργο στοχεύει στην παράδοση φυσικού αερίου στους σταθμούς παραγωγής ενέργειας της Κύπρου, προκειμένου να είναι σε θέση να παράγει ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιώντας φυσικό αέριο και να συμμορφώνεται με τις οδηγίες της ΕΕ.

Επίσης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αγαστή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των υπηρεσιών της Τράπεζας και του Υπουργείου Οικονομικών και μέσω της οποίας αναμένουμε να χρηματοδοτηθούν στο μέλλον σημαντικά έργα στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας, της εκπαίδευσης, της πράσινης ενέργειας και του πολιτισμού, τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα.

“Πρέπει να εκφράσουμε για άλλη μια φορά τις ευχαριστίες και την εκτίμησή μας στην ΕΤΕπ και στον Πρόεδρο προσωπικά, για όλη τη στήριξη προς την κυπριακή οικονομία, διαχρονικά και κατά τη διάρκεια της πανδημίας”, ανέφερε καταληκτικά.