Σύσκεψη για το θέμα της ποσόστωσης γάλακτος στο χαλλούμι θα πραγματοποιηθεί στις 8.00 το πρωί στο Υπουργείου Γεωργίας.

Στη σύσκεψη, υπό τον Υπουργό Γεωργίας, Κώστα Καδή, η οποία αποτελεί συνέχεια της σύσκεψης, που πραγματοποιήθηκε για το θέμα στο Προεδρικό Μέγαρο στις 5 Φεβρουαρίου, θα συμμετέχουν οι ομάδες παραγωγών.

Τυροκόμοι και αιγοπροβατοτρόφοι θα κληθούν να επαναβεβαιώσουν την τήρηση όσων συμφωνήθηκαν στη σύσκεψη στο Προεδρικό, ύστερα από διαφωνίες μεταξύ των δύο επαγγελματικών ομάδων, που είδαν το φως της δημοσιότητας, και αφορούν το ποσοστό του αιγινού γάλακτος, που θα περιλαμβάνεται στο χαλλούμι.

Υπενθυμίζεται ότι ο φάκελος του χαλλουμιού, που είναι κατατεθειμένος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κατοχύρωση ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ), προνοεί ότι το χαλλούμι περιλαμβάνει αιγινό ή πρόβειο γάλα ή πρόσμιξη αυτών που δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50%.

Ωστόσο, ελλείψει επαρκών ποσοτήτων αιγοπρόβειου γάλακτος στην Κύπρο, εκδόθηκε διάταγμα από το 2014, με βάση το οποίο προνοείται μεταβατική περίοδος κατά την οποία η ελάχιστη αναλογία αιγινού και πρόβειου γάλακτος ορίζεται στο 20% και θα αυξάνεται προοδευτικά μέχρι την κάλυψη του 50%, που προβλέπει το πρότυπο.