Αναφορικά με το πόρισμα Μεταξά, η Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας ανακοινώνει ότι, έχει καθοριστεί συνεδρία των Μελών της την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020, για συζήτηση της έκθεσης του Προέδρου, κ. Ανδρέα Πασχαλίδη, που έχει ετοιμάσει ως Εποπτεύον Μέλος της υπόθεσης, αλλά και του πορίσματος των ποινικών ανακριτών.

Σημειώνεται ότι, η απόφαση της Αρχής θα κοινοποιηθεί, ως ο Νόμος ορίζει, στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, μαζί με το πόρισμα των ανακριτών, την έκθεση του Προέδρου και το αποδεικτικό υλικό, για λήψη τελικής απόφασης.