Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί για το προσφυγικό με 2.22 δισεκατομμύρια Ευρώ από το 2015, και η Κύπρος με 95,17 εκατομμύρια, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Κομισιόν στις Βρυξέλλες. Η Κομισιόν ανήρτησε δημόσια τα στοιχεία όλων των αποδεκτών των παραπάνω χρημάτων και δημοσίευσε στατιστικές λεπτομέρειες ως προς την κατανομή τους.

Αναλυτικά η στήριξη της Ένωσης στην Ελλάδα για καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης και των συνόρων προέρχεται από τρία κονδύλια της ΕΕ, από τα οποία τα 1,18 δισ. Ευρώ προέρχονται από το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης AMIF, 404,5 εκατ. Ευρώ από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΙSF) και 643,6 εκατ. από τον Μηχανισμό Επείγουσας Βοήθειας.

Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του AMIF στηρίζει τα κράτη μέλη στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, μεταξύ άλλων στους τομείς του ασύλου, της ένταξης, της νόμιμης μετανάστευσης και της επιστροφής. Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ISF υποστηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών για καλύτερη προστασία της ασφάλειας των πολιτών και για καλύτερη προστασία και διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Αποτελείται δε από δύο μέσα: ISF Borders & Visas και ISF-Police

Το μεγαλύτερο μέρος της κοινοτικής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης καθώς και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας διατίθεται στις εθνικές αρχές ενός κράτους μέλους στην αρχή κάθε μακροπρόθεσμης δημοσιονομικής περιόδου της ΕΕ. Η χρηματοδότηση της ΕΕ για την τρέχουσα περίοδο (2014-2020) διαχειρίζεται και υλοποιείται από τις αρχές των κρατών μελών μέσω εθνικών προγραμμάτων που συμφωνούνται με την Κομισιόν, αναφέρεται.

Ως προς τη στήριξη της Ένωσης για την Κύπρο και πάλι το σύνολο των 95,17 εκ. Ευρώ προέρχεται από δύο κοινοτικούς πόρους, 40,08 εκατ. Ευρώ προέρχονται από το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης και 55,08 εκ. Ευρώ από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Πηγή: ΚΥΠΕ