Την συνένωση της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών και του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών Ανδρέας Χατζηγιάννης, στο πλαίσιο του επίσημου δείπνου που παρέθεσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στα μέλη της Ένωσης Πλοιοκτητών Κύπρου.

Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηγιάννης ο νέος ενιαίος φορέας θα έχει ισχυρή φωνή και δράση, και θα είναι ταγμένος στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του συνόλου της ναυτιλιακής κοινότητας, των συμφερόντων της κυπριακής ναυτιλίας, και οικονομίας.

Ο κ. Χατζηγιάννης έκανε λόγο για μεγάλη ηθική νίκη να είναι η γενιά που ξεπερνά διαχωριστικές γραμμές, με στόχο τον πολλαπλασιασμό του κοινού συμφέροντος. Είναι γνωστό εξάλλου ότι για σχεδόν σαράντα χρόνια οι δύο Ενώσεις βρίσκονταν συχνά σε αντιπαράθεση, ωστόσο μπροστά στην πρόκληση του Brexit εκτιμάται ότι αυτή η συνένωση θα ισχυροποιήσει τις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας για αναπλήρωση σημαντικού μέρους από το κενό που προκύπτει στη μετά Brexit εποχή.

Κύρια επιδίωξη της Ένωσής τόνισε, είναι η συνεργασία με όλες τις ευρωπαϊκές ενώσεις και τους φορείς για την ανάδειξη της θεμελιώδους σημασίας της Ναυτιλίας για την Ε.Ε., όχι μόνο σε οικονομικό-εμπορικό, αλλά και κυρίως σε γεωστρατηγικό-πολιτικό επίπεδο.