Είναι πολλές οι φορές που η Τουρκία έχει ξεκινήσει το σχέδιο Γαλάζια Πατρίδα, και άλλες τόσες οι φορές που έχει απειλήσει να το αρχίσει.

Μία από αυτές τις φορές είναι στην επιστολή του μόνιμου αντιπροσώπου της Τουρκίας στον ΟΗΕ, παράλληλα με την πρόταξη της πάγιας πολιτικής της κατοχικής Τουρκίας για την οριοθέτηση της ΑΟΖ.

Η αντίδραση της Αθήνας

Η αντίδραση της Αθήνας δεν ήταν υποστήριζε αρκετάτ η Κύπρο. Θα έπρεπε σε αυτό το σημείο η Αθήνα να αντιδράσει διαφορετικά, ιδιαίτερα αν συνδέσει κανείς το ρόλο της ως εγγυήτρια δύναμη.

Σε όλα αυτά ήρθε να κουμπώσει και η εξέλιξη της συμφωνίας Τουρκίας και Λιβύης αναφορικά με τις θαλάσσιες χώρες.