Καλεί σε τάξη τον Γενικό Ελεγκτή και την Ελεγκτική Υπηρεσία ο Γενικός Εισαγγελέας σχετικά με την ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωί του Σαββάτου σε σχέση με τις 18 πολιτογραφήσεις που συνδέονται με το καζίνο της Λεμεσού, τονίζοντας πως ο χειρισμός της συγκεκριμένης περίπτωσης δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Γενικού Ελεγκτή. 

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Καλώ σε τάξη τον Γενικό Ελεγκτή και την Ελεγκτική Υπηρεσία. Θεματοφύλακας του Συντάγματος και των Νόμων είναι ο Γενικός Εισαγγελέας. Ενέργειες και δηλώσεις που υποσκάπτουν ή υπονομεύουν ή περιφρονούν τις γνωμοδοτήσεις και τις αποφάσεις του Γενικού Εισαγγελέα συνιστούν εκτροπή. Ο χειρισμός της παρούσας περίπτωσης αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του Γενικού Εισαγγελέα. Η Ερευνητική Επιτροπή που διορίστηκε για να εξετάσει τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών να αφεθεί να συνεχίσει απρόσκοπτα τις εργασίες της.