Η ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 προκάλεσε ένα άνευ προηγουμένου παγκόσμιο σοκ, τόσο σε ανθρωπιστικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Καθώς οι περισσότερες χώρες χαλαρώνουν τα μέτρα lockdown, επικρατεί ανασφάλεια στον τρόπο αντιμετώπισης του αντίκτυπου της πανδημίας στην οικονομία. Η EY Κύπρου στη προσπάθεια της να στηρίξει την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, έχει πραγματοποιήσει μια νέα έρευνα Industry Pulse για τον τομέα του λιανικού εμπορίου η οποία ακολουθεί μια σειρά εκθέσεων για τους σημαντικότερους τομείς της Κυπριακής οικονομίας: Τραπεζικό, Τουριστικό και Ακινήτων. Η έκθεση Industry Pulse Report: Retail είναι η τέταρτη και τελευταία έκθεση που έχει εκδοθεί και καταγράφει το πραγματικό αίσθημα και τις προσδοκίες της οικονομίας σχετικά με τον αντίκτυπο COVID-19, τη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική, τα σενάρια ανάκαμψης, τις τάσεις και τις συστάσεις.

Ο τομέας του λιανικού εμπορίου περιλαμβάνει πολλούς διαφορετικούς κλάδους με ποικίλη κυκλικότητα αντίδρασης όσον αφορά τις περιόδους ύφεσης, καθιστώντας δύσκολο να υπολογιστεί η πλήρης έκταση των επιπτώσεων. Οι εξαιρετικές συνθήκες της πανδημίας έχουν επιδράσει σημαντικά τον τρόπο συμπεριφοράς των καταναλωτών, και επακολούθως τη ζήτηση προϊόντων αλλά και τις προτιμήσεις στα μέσα πωλήσεων. Οι καταναλωτές περνούν περισσότερο χρόνο στο σπίτι, αντιμετωπίζουν διαφοροποιημένη κοινωνική ζωή και περιορισμένη κινητικότητα, αυξημένα προβλήματα υγείας και οικονομική ανασφάλεια.

Η ΕΥ διενήργησε έρευνα σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο του COVID-19 στον Κυπριακό Τομέα Λιανικού Εμπορίου.

Σημαντικοί επιχειρηματίες λιανικού εμπορίου της Κύπρου έχουν κληθεί να καταθέσουν τις απόψεις, τις προσδοκίες και το αίσθημά τους σχετικά με τον αντίκτυπο του COVID-19 στη βιομηχανία τους.

Τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας είναι τα εξής:

Η πλειοψηφία των επιχειρηματιών λιανικού εμπορίου έχουν ασπαστεί την ευελιξία και τις αναδιαμορφωμένες πρακτικές δραστηριοποίησης. Μερικοί συλλογίζονται μεταξύ νέων στρατηγικών συμμαχιών έναντι οργανικής ανάπτυξης.
Τα προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαμβάνουν προσωρινές ελλείψεις για τους λιανοπωλητές τροφίμων, όπως καθυστερήσεις στην παραγωγή, ζητήματα σε θέματα διανομής και αποθεμάτων με μεγάλο χρονικό διάστημα για προμηθευτές non-food.
Οι περισσότεροι επιχειρηματίες λιανικού εμπορίου συμφωνούν ότι η τεχνολογία και η ανάλυση δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για αποφάσεις διαχείρισης, ιδίως σε περιόδους αβεβαιότητας. Πολλοί έχουν αυξήσει τις δυνατότητες διαδικτυακής τραπεζικής για να βελτιώσουν τον έλεγχο και την παρακολούθηση μετρητών, καθώς και να επιτρέψουν ενσύρματες και διαδικτυακές συναλλαγές (τόσο από πελάτες όσο και από προμηθευτές)
Η πλειοψηφία των επιχειρηματίες λιανικού εμπορίου συμφωνούν ότι ο Κύπριος καταναλωτής είναι έτοιμος να υποδεχθεί εναλλακτικά μέσα πωλήσεων, ακολουθώντας στενά τους Ευρωπαίους καταναλωτές.
Οι έμποροι λιανικής πώλησης συμφωνούν η επένδυση σε διαδικτυακά μέσα είναι αναγκαία για τη συνέχιση των επιχειρησιακών εργασιών τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν από την αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών, δεδομένου του ότι οι Κύπριοι καταναλωτές αποδίδουν ολοένα και υψηλότερη προτίμηση στην εμπειρία omnichannel.
Οι μισοί από τους επιχειρηματίες λιανικού εμπορίου πιστεύουν ότι αυτή η κρίση θα είναι χειρότερη από εκείνη του 2013, καθώς η διακοπή του τουρισμού προκαλεί μεσοπρόθεσμα πλήγμα στην άμεση και έμμεση ζήτηση.
Οι επιχειρηματίες λιανικού εμπορίου είναι ικανοποιημένοι με την γρήγορη ανταπόκριση της κυβέρνησης, αλλά εκφράζουν παράπονα για καθυστερήσεις στην παροχή ρευστότητας από τις τράπεζες και στη πολιτική στάση όσον αφορά τα ενοίκια.
Ο Στέλιος Δημητρίου, Συνέταιρος και Επικεφαλής Συναλλακτικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Κύπρου σχολίασε: «Η πανδημία έχει προκαλέσει μία οικονομική κρίση άνευ προηγουμένου. Προφανώς η αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών, παροτρύνει τις επιχειρήσεις να είναι ευέλικτες έτσι ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα. H μελέτη μας αναλύει τον αντίκτυπο του COVID-19 στον τομέα του λιανικού εμπορίου και αναφέρεται στις απόψεις και τις εκτιμήσεις των επιχειρηματιών του τομέα και αναλύει την στρατηγική κατεύθυνση του τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η έκθεσή μας μπορεί να αποτελέσει έγγραφο αναφοράς για συζήτηση μεταξύ των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων στελεχών εταιρειών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της Κυβέρνησης. Δεδομένου της εμπειρογνωμοσύνης της ομάδα μας στον συγκεκριμένο τομέα, είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αντιμετωπίσουν αυτή τη δύσκολη κρίση.»