Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Κύπρου είναι το δημογραφικό, θέμα για το οποίο θα πρέπει κάτι επιτέλους να γίνει.

Ένα κράτος που λαμβάνει μέτρα για την απειλή γήρανσης του πληθυσμού, θα πρέπει να λαμβάνει κάθετα μέτρα για να δώσει κίνητρα στους πολίτες για τεκνογονία, με ένα στρατηγικά δεδομένο σχέδιο.

Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο στήριξης της δημογραφικής ανάπτυξης που να θεωρεί την τεκνογονία ως βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη και όχι ως εμπόδιο ή πρόβλημα προς διαχείριση.

Τέλος, οι συνθήκες της Κύπρου καθιστούν το δημογραφικό ως ένα μείζον ζήτημα εθνικής επιβίωσης. Με δεδομένο το παραπάνω λογισμό η διάθεση κονδυλίων και πόρων και η οικοδόμηση μίας δημογραφικής πολιτικής είναι η πιο σημαντική επένδυση του κράτους.

* Ο Γιώργος Περδίκης είναι βουλευτής και πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων