Η ΕΤΥΚ καλεί τις τράπεζες αλλά και κάθε εμπλεκόμενο φορέα, να επιδείξουν την απαιτούμενη προσοχή, ούτως ώστε οι ενέργειες των διοικήσεων να διακρίνονται από διαφάνεια, αλλά επίσης να στοχεύουν στην επίλυση του προβλήματος των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ), διασφαλίζοντας, όπως αναφέρει, «το καλώς νοούμενο συμφέρον των ίδιων των τραπεζών, των μετόχων τους, του προσωπικού τους αλλά και της κοινωνίας του τόπου μας».

«Η αποτελεσματική διαχείριση του προβλήματος των ΜΕΔ, αποτελεί θέμα κομβικής σημασίας για την περαιτέρω πορεία των τραπεζών μας, για το μέλλον του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος και της οικονομίας του τόπου μας», αναφέρει η ΕΤΥΚ σε σημερινή της ανακοίνωση.

Αν δεν τύχει προσεκτικού χειρισμού από τις διοικήσεις των τραπεζών, σύμφωνα με την οργάνωση,  «μπορεί να διαμορφώσει συνθήκες αρνητικές τόσο για τις ίδιες και για τους μετόχους τους αλλά και για την κοινωνία και την οικονομία του τόπου μας».

Ειδικότερα, η ΕΤΥΚ αναφέρει πως οι διοικήσεις των τραπεζών, οφείλουν μελετώντας τις εναλλακτικές επιλογές τους, ως προς τους επίδοξους αγοραστές των δανείων αυτών, να λάβουν σοβαρά υπόψιν όπως οι πωλήσεις ΜΕΔ να είναι πρώτα από όλα προς το συμφέρον της ίδιας της τράπεζας και κατ’ επέκταση των μετόχων και των καταθετών της, ενώ την ίδια στιγμή, όπως αναφέρει, «θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη η κοινωνική πτυχή του θέματος».

«Οι τράπεζες, ως ένα ζωντανό κύτταρο της κυπριακής κοινωνίας, οφείλουν να φροντίσουν ώστε τα δάνεια που θα πωλήσουν, να καταλήξουν σε αγοραστές που δεν θα λειτουργούν ως αρπακτικά αλλά θα σεβαστούν τους συμπολίτες μας, ειδικά τους δανειολήπτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και δεν είναι κατ΄ επιλογή κακοπληρωτές», προσθέτει.

Τέλος, η ΕΤΥΚ αναφέρει ότι οι διοικήσεις των τραπεζών οφείλουν να θέτουν στους αγοραστές, ως εξίσου σημαντικό κριτήριο για την επιλογή τους, ότι αυτοί «θα σεβαστούν το προσωπικό το οποίο θα μεταφερθεί, τις υφιστάμενες συμφωνίες και τους εργασιακούς θεσμούς».