Μετά την αξιολόγηση της Κύπρου από τον Οίκο Fitch και συγκεκριμένα κρατώντας τη χώρα στην επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ- και με τις προοπτικές σταθερές, ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης προέβη σε γραπτή δήλωση.

Όπως αναφέρει ο Υπουργός, «με ανακοίνωση του διεθνούς Οίκου Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Fitch, διατηρείται τόσο η πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην επενδυτική βαθμίδα (“BBB-“) όσο και οι προοπτικές σε σταθερές».

Σημειώνει πως, «η θεσμική ισχύς της Κύπρου που αντικατοπτρίζεται στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, οι δείκτες διακυβέρνησης που αξιολογούνται με ¨Α¨, το ιστορικό ισχυρής οικονομικής ανάκαμψης και η υγιής/συνετή δημοσιονομική πολιτική πριν από την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού, είναι οι παράγοντες που εξισορρόπησαν και βοήθησαν στη διατήρηση της βαθμίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Συμπληρώνει ότι, «η αναφερόμενη πιστοληπτική αξιολόγηση αναφέρει επίσης ότι παρόλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, ως συνέπεια των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού στην οικονομία γενικότερα και ιδιαίτερα στον τομέα του Τουρισμού, η εγχώρια ζήτηση παρέμεινε ανθεκτική λόγω των σχετικά χαμηλών ποσοστών μετάδοσης του ιού και του σχετικά περιορισμένου εύρους των περιοριστικών μέτρων».

Καταλήγει πως, «η αξιολόγηση σημειώνει επίσης ότι παρόλο που η πανδημία ανέστειλε τη σταδιακή βελτίωση της αγοράς εργασίας η οποία ξεκίνησε το 2014, η επιδείνωση ήταν συγκριτικά ήπια. Ο περιορισμένος αυτός αντίκτυπος στην αγορά εργασίας οφείλεται εν μέρει στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης και στην ευελιξία που παρουσίασαν συγκεκριμένοι τομείς».