Διευκρινίσεις ως προς την απόφαση να καλύπτεται κάθε δυο χρόνια ο έλεγχος για την πρόληψη του τραχήλου της μήτρας με το Τεστ Παπανικολάου δίνει μέσω ανακοίνωσης ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ). Με ανακοίνωση του την Πέμπτη (21/11) ο οργανισμός υπεραμύνεται της απόφασης παρά τις δημόσιες αντιδράσεις.

Όπως υποστηρίζει ο ΟΑΥ, η συγκεκριμένη απόφαση λήφθηκε με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αμερικάνικης Ομάδας Εργασίας Πρόληψης , οι οποίες συστήνουν όπως ο συγκεκριμένος έλεγχος πρέπει να γίνεται σε συστηματική βάση κάθε 3 με 5 χρόνια.

Σημειώνεται παράλληλα πως η συγκεκριμένη απόφαση θα ισχύει μέχρι να καθοριστεί εθνική πολιτική και πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου από το Υπουργείο Υγείας. Εντούτοις ο ΟΑΥ επιθυμεί να καταστήσει σαφές πως σε περιπτώσεις που υπάρχουν παθολογικά ευρήματα τα οποία δικαιολογούν επανάληψη του τεστ σε μικρότερο διάστημα των δύο ετών, ο έλεγχος καλύπτεται από το ΓεΣΥ.